Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • POZOR - ZMENA ROZVRHU

  Od 2. mája 2018 už nebudeme chodiť na hodiny telesnej a športovej výchovy do kultúrneho domu, preto je zmena v rozvrhu hodín. Do konca školského roka sa budeme učiť podľa rozvrhu, ktorý žiaci dostali v septembri. Telesná a športová výchova bude bývať na ihrisku v areáli školy. Ďakujeme za porozumenie.

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľujem všetkým žiakom na 30.4.2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Mgr. Andrea Pinterová

 • "Ja som vzkriesenie a život."

  Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, veľa zdravia, radosti a síl Vám praje a vyprosuje kolektív ZŠ sv. Dominika Sávia.

 • Zápis do 1. ročníka

  ZŠ sv. Dominika Sávia pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať 4.4.2018 od 14,00 do 17,00 hodiny v priestoroch školy.  Viac informácií je v priloženej pozvánke: pozvanka_na_zapis_2018.pdf

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny sú od 29.3.2018 do 3.4.2018. Vyučovanie po prázdninách sa začne v stredu 4.4.2018.

 • Uvítanie detí

  Do galérie Uvítanie detí boli pridané fotografie.

 • McDonald´s Cup

  Do galérie McDonald´s Cup boli pridané fotografie.

 • Hviezdna súťaž s Kozmixom

  Do galérie Hviezdna súťaž s Kozmixom boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Karneval 1.2.2018

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Všetkovedko

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  V piatok 19.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súžťaže Šaliansky Maťko. Žiak štvrtého ročníka Tadeáš Ondrejka získal pekné 3. miesto vo svojej kategórii. Blahoželáme mu k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Jasličková pobožnosť

 • Školská štedrá večera

 • Matematická súťaž - Pytagoriáda

  Sedem úspešných štvrtákov. Máme radosť a blahoželáme!

 • Advent - príprava na Vianoce

 • Telesná a športová výchova

  Ďakujeme pánovi starostovi za priestory kultúrneho domu na realizáciu telesnej a športovej výchovy v zimnom období.

 • Ferdo Mravec v DAB v Nitre

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
  Kopanická 286/16,953 01 Machulince
 • 037/630 13 22

Fotogaléria