Navigácia

O škole

Zriaďovateľ:  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Duchovný správca:  Mgr. Stanislav Caránek

Riaditeľka školy:  Mgr.Andrea Pinterová

Základná škola sv. Dominika Sávia je málotriedna škola. Do šk. roka 2016/17 sa žiaci učili v dvoch triedach. V jednej triede žiaci 1. a 2. ročníka a v druhej triede žiaci 3. a 4. ročníka. V školskom roku 2017/18 po schválení zriaďovateľom sme otvorili tri triedy. Žiaci prvého a tretieho ročníka sa učia v spojenej triede (13), ale druháci (10) a štvrtáci (11) majú samostatné triedy. Škola poskytuje primárne vzdelávanie – ISCED 1 pre 1. stupeň ZŠ v zrenovovaných priestoroch. Okrem tried má zriadenú počítačovú učebňu, ktorá sa využíva na vyučovanie viacerých predmetov. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk a od 2. ročníka informatiku. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý je v prevádzke do 16,30 hod. Škola nemá telocvičňu. Počas jesenných a jarných mesiacov žiaci cvičia v areáli školy na novovytvorenom futbalovom ihrisku. V zimných mesicoch nám pán starosta obce umožnil cvičiť v priestoroch kultúrneho domu. Škola rodinného typu sa nachádza v strede obce.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
    Kopanická 286, 953 01 Machulince
  • 037/630 13 22

Fotogaléria