Navigácia

Pondelok 17. 5. 2021

Fotogaléria

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

 • Oznam

  V dňoch 29. a 30. apríla 2021 sa konali voľby zástupcov do Rady školy pri ZŠ sv. Dominika Sávia v Machulinciach. Za rodičov boli zvolené dve členky: Eva Čulíková a Ing. Martina Žákovičová. Za pedagogických zamestnancov bola zvolená Mgr. Mária Ondrejmišková a za nepedagogických zamestnancov je delegovaná Anna Tonková. Za zriaďovateľa je členom rady školy Mgr. Stanislav Caránek.

 • Pravidlá pre školy od 10. mája 2021

  Čestné vyhlásenie podáva rodič iba pri prerušení dochádzky jeho dieťaťa do školy na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). Čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) môžete aj naďalej podávať elektronicky cez svoje rodičovské konto v EduPage.

  Žiaci sú naďalej povinní mať rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovacieho procesu.

 • Na hodinách pracovného vyučovania sme spolu s tretiakmi a štvrtákmi urobili plán školskej záhradky, v ktorej by sme chceli pestovať zeleninu, bylinky a ovocné stromy. Hráškové, reďkovkové, šalátové a cibuľkové družtvá pracovali ako usilovné včielky. Prvé malé záhony sú už na svojom mieste. Máme z nich veľkú radosť!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
  Kopanická 286/16, 951 93 Machulince
 • 0907756654

Fotogaléria