Navigácia

Fotogaléria

Utorok 11. 12. 2018

Kontakt

 • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
  Kopanická 286, 953 01 Machulince
 • 037/630 13 22
Počet návštev: 407621

Vitajte na stránke našej školy!

 

Novinky

 • V piatok 9. novembra 2018 sa žiaci a pedagógovia našej školy po druhýkrát zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá je projektom Nadácie pre deti Slovenska. Zameriava sa na pomoc deťom a mladým ľuďom. Hneď ráno mnohí žiaci, ich rodičia i starí rodičia a zamestnanci školy prispievali do pokladničky. Neskôr sa zbierka presunula do ulíc Machuliniec, aby mohli prispieť ďalší občania obce. Touto formou sa tiež snažíme viesť našich žiakov k pomoci blížnemu. Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili, v mene detí v núdzi, pre ktoré sme to robili, ďakujeme. PaedDr.Judinová

 • V pondelok 05. 11. 2018 sme sa v kostole Božského Srdca Ježišovho o 13.30 hodine zišli s našimi žiakmi, ich p. učiteľkami, zamestnancami školy, rodičmi i starými rodičmi na detskej svätej omši, ktorú slúžil pán farár S. Caránek. V kázni deťom veku primerane s využitím názornosti z prostredia dopravy priblížil, že milovať a poslúchať Pána Boha má vždy prednosť. PaedDr. Judinová

 • V tomto školskom roku sme sa zapojili do česko-slovenského projektu na podporu čítania: Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná vyhlásená téma bola: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Pri tvorbe záložiek boli naši žiaci inšpirovaní rozprávkou "Motýľ" Róberta Horku. Pekné záložky vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania i v školskom klube. Hotové záložky boli odoslané pridelenej partnerskej škole. PaedDr. Judinová

 • K formám, ktorými sa snažíme našich žiakov viesť k zdravej výžive, patria aktivity pri príležitosti Svetového dňa jablka. V stredu 24. 10. 2018 boli žiaci oboznámení s významom jabĺk pre ľudské zdravie. Nasledovala ochutnávka jablkových dobrôt, ktoré pripravili šikovné mamičky našich žiakov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Žiaci počas celého dňa pili chutnú jablkovú šťavu. Na matematike počítali príklady o jablkách, na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania maľovali, ale i tvorili z papiera a prírodných materiálov jabĺčka, ktorými si skrášlili triedy. No najatraktívnejšou pre deti bola súťaž o najkrajšie jablko. Zapojilo sa do nej 26 žiakov. Spomedzi nádherných jabĺčok dvanásťčlenná porota zložená z rodičov, učiteľov a zamestnancov školy udelila dve prvé miesta s rovnakým počtom 10 hlasov jablkám Vanesky Dubajovej a Emky Ondriašovej.Dve druhé miesta s rovnakým počtom 8 hlasov získali jablká Simonky Sperkovej a Dávidka Kazíka. Dve tretie miesta s rovnakým počtom 5 hlasov získali jablká Jennifer Géciovej a Patrika Mašíra. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do spomínaných aktivít.

 • V piatok 05. 10. 2018 sa naši prváci zúčastnili testovania pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka v priestoroch telocvične ZŠ sv. Vojtecha vo Vrábľoch. Po spoločnej rozcvičke s novými kamarátmi prvákmi zo ZŠ sv. Vojtecha absolvovali naši žiaci testovanie v 9 disciplínach. Výborne sa im darilo najmä v zostave s tyčou, v Beep teste, vo vlajkovej naháňačke a v skoku do diaľky. Najnáročnejšou disciplínou bola výdrž v zhybe na hrazde, ale aj túto disciplínu zvládli. Najzábavnejšou pre nich bola vlajková naháňačka a zostava s loptami.

 • Býva už tradíciou , že si jeseň v ŠKD žiaci spríjemnia spoločnou opekačkou. Tak tomu bolo aj tento rok. Spoločné opekanie sa deťom veľmi páčilo a na opečených dobrotách si pochutili.

 • Práca so žiakmi v ŠKD tematicky súvisí s ročnými obdobiami. Jesennej téme sa deti s p.vychovávateľkou venovali tvorbe jesenných výtvorov. Teší nás, že výstavku jesenných výtvorov sme mohli rozšíriť aj o dielka, ktoré žiaci vytvorili doma s rodičmi.

 • V pondelok 01. 10. 2018 sa žiaci ZŠ sv. Dominika Sávia spoločne s pánom farárom, s p. učiteľkami a zamestnancami školy modlili modlitbu svätého ruženca v kostole Božského Srdca Ježišovho. Modlitbu predriekavali druháci T. Kazík, J. Švolík a štvrtáci P. Šranková, J. Géciová a M. Švolík. Takto sme si aj s rodičmi našich žiakov uctili Pannu Máriu. Po modlitbe nasledovala detská svätá omša.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
  Kopanická 286, 953 01 Machulince
 • 037/630 13 22

Fotogaléria