Navigácia

Akcie v škole

šk. rok 2016/2017

Spoločné čítanie rozprávky

Minister školstva vyhlásil školský rok 2016/2017 za rok čitateľskej gramotnosti. Na podporu vzťahu detí k čítaniu zorganizovalo ministerstvo školstva spoločné čítanie rozprávky. Do realizácie aktivity Čítame spolu sa 24.októbra 2016 o 9,00 hodine zapojila aj naša škola. PaedDr. H. Judinová čítala všetkým žiakom školy rozprávky o mackovi Lackovi. Deti počúvali a potom diskutovali o rozprávkach. Postupne sa do čítania zapojili aj žiaci, ktorí sa v čítaní striedali. Zámerom projektu bolo nielen zatraktívnenie čítania kníh, ale aj posilnenie pocitu spolupatričnosti a súdržnosti.

Svetový deň jablka

20. októbra 2016 sme si pripomenuli Deň jablka ochutnávkami rôznych jablkových koláčov a dobrôt, ktoré nám napiekli šikovné mamy a staré mamy našich žiakov. Tento deň bol spojený s výstavou jabĺk a súťažou o najkrajšie jablko. 1.miesto získalo jablko Riška Chrena, 2.miesto jablko Timka Klučiara a 3.miesto jablko Vanesky Dubjovej. Víťazi súťaže boli odmenení peknými darčekmi. Každý žiak dostal jabĺčko a jablkovú šťavu. Aj takto vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu.

Záložka do knihy spája školy

V školskom roku 2016/2017 sa naši žiaci zapojili do 7.ročníka spoločného česko-slovenského projektu na podporu čitateľských aktivít. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili záložky, ktoré poslali pridelenej partnerskej škole ZŠ a MŠ Staré Křečany do Českej republiky. Naši žiaci si záložky od svojich kamarátov založili do kníh, ktoré momentálne čítali. Potešili ich aj malé darčaky, ktorými boli obdarovaní.

Spoločná opekačka

Jedno jesenné popoludnie sa zišli rodičia, starí rodičia, príbuzní, žiaci a zamestnanci školy na opekačke a posedení v upravených vonkajších priestoroch školy. Podujatie bolo sprevádzané vôňou a chuťou opečených špecialít, radosťou a smiechom detí, pohodou a rozhovormi dospelých.

Brigáda rodičov

V jesennom období sa zrealizovala plánováná brigáda, ktorej cieľom bolo položiť dlažbu v oddychovej časti školského dvora. Ochotní rodičia, dokonca i niektorí starí rodičia sa zišli viackrát, aby spoločne pripravili terén a následne uložili dlažbu a zrenovované lavičky na sedenie. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri skrášlení a zútulnení tohoto priestoru.

Svetový deň mlieka

Dňa 28. septembra 2016 sme si v škole pripomenuli, aký veľký význam pre zdravý vývoj detí má mlieko. Rôzne aktivity pre žiakov pripravila pani vychovávateľka Števulová. Žiaci ochutnávali nátierky, pili mlieko, pozerali mliečne prezentácie, súťažili a celú tému výtvarne spracovali.

Začiatok školského roka 2016/2017

V pondelok 5. septembra bol slávnostne otvorený školský rok 2016/2017. Vzhľadom na daždivé počasie sa žiaci, učitelia, zamestnanci školy, starosta obce a správca farnosti zhromaždili v triede, kde všetkých privítala riaditeľka školy a popriala veľa tvorivých síl v novom školskom roku. O dary Ducha Svätého sme prosili spoločnou sv. omšou, ktorú slúžil vdp. farár Caránek.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
    Kopanická 286, 953 01 Machulince
  • 037/630 13 22

Fotogaléria